IFD > Contact > Disclaimer

Disclaimer

De informatie die deze website bevat, kan inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om deze websites te bezoeken. De folkloristische dansgroep Wi'j eren 't Olde treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen u en die derden. De folkloristische dansgroep Wi'j eren 't Olde draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen enkele garantie hieromtrent van welke aard ook.

 

U kunt de folkloristische dansgroep Wi'j eren 't Olde niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden uit het gebruik van deze hyperlinks.